vandaag gelezen

Schuldenproblematiek leidt tot veel stress.  En daardoor wordt het oplossen van die problemen vaak nog veel moeilijker. Mensen worden daardoor passief , depressief en soms zelfs agressief. Onderzoek heeft laten zien armoedebestrijding meer succes heeft als eerst begonnen wordt met het wegnemen van die stress. In Amerika noemen ze dat Mobility Mentoring.