in berichtjes

Wat is armoede? 

we spreken over armoede als een huishouden niet meer  kan voorzien in de eerste levensbehoefte. Het gaat dan om gezonde voeding , kleding , huisvesting en warmte.

Het gaat echter niet alleen om deze meest primaire zaken. Ook een computer met internet , tv en telefoon horen daarbij. Evenals geld voor verzekeringen , sport , recreatie en het kunnen vieren van verjaardagen.

 

 

Nibud: Ja, je kunt rondkomen van een inkomen op het sociaal minimum, mits:

 

je heel goed met je geld kunt omgaan. Maar de lat ligt inmiddels wel verschrikkelijk hoog. de Ombudsman noemt de veronderstelde zelfredzaamheid ‘een illusie’.

je gebruikmaakt van alle voorzieningen. maar dat lukt vaak niet omdat men denkt niet in aanmerking  te komen, omdat mensen zich schamen of de aanvraag te ingewikkeld vinden.

er niets misgaat Je koelkast , wasmachine , tv kapot? Als er een schuld ontstaat, beland je zo in een neerwaartse spiraal.  

je geen hoge ‘persoonlijk onvermijdbare kosten’ hebt. Denk aan een hoge huur, terwijl er geen andere woningen beschikbaar zijn. Of hoge kosten voor zorg, dieet of vervoer. 

je genoegen neemt met heel weinig. Maar een vereniging , sportclub ,verjaardagsfeestje en vakantie schieten er dan wel vaak bij in


in cijfers


De armoede grens ligt op ...

ongeveer 1000 euro voor een alleenstaande . 1400 euro voor een echtpaar en 1900 euro voor een paar met 2 kinderen. Bij een  moeder of vader alleen ligt dat rond de 1500 euro.


Planbureau prognose:  in 2020 leven 6,6 procent van de Nederlandse huishoudens onder de armoede grens. Het gaat om ongeveer een miljoen mensen. Een kwart daarvan zijn kinderen.


Maastricht telt 68.500 huishoudens.

Het percentage dat onder het ‘niet-veel-maar-toereikend criterium’ leeft is 8.2 %.  Het betreft dus 5617 huishoudens , 11795 personen.

 

Voedselbanken bereiken 28 % van de mensen in armoede.  72% betreft de groep ‘stille armen ‘ . Omgerekend naar Maastricht gaat het om zo’n 4000 huishoudens ofwel 8500 mensen.

op vakantie !!!

 

Stichting De vakantiebank heeft als doelstelling om gezinnen met minimum inkomen een vakantieweek aan te bieden. Een week even eruit kan gezinnen zoveel energie geven, dat de accu voor een gedeelte weer is opgeladen.

de vakantiebank.nl 


in ideeën


de overheid moet toeslagen voor zorg- en huur niet meer eerst op de rekening van de gebruiker zetten. Boek deze rechtstreeks naar de woningcorporatie en de zorgverzekeraar!


Er moet veel beter gekeken worden naar de gevolgen van echtscheiding.

 

En weet je waarom ?

Zal ik je zeggen :

bij stichting De Gouwe zien we veel alleenstaande ouders omdat de andere ouder de alimentatie niet betaald. En we zien ook mensen in echtscheiding die hun huis moeten verkopen en met een restschuld zitten. 


Pas de wet aan als het gaat om het controleren van bewindvoerders. Op die manier kunnen we de 'goede'van de 'slechte' scheiden !